Återupptagning av åsmöteförhandlingar

Välkommen till fortsatta årsmötesförhandlingar. Vi återupptar årsmötet från §13
Vi träffas i Värmland Dals Terrierklubbs lokal
Datum: Söndagen 30 mars
Tid: klockan 14.00
Adress: Älvenäsvägen 111, Vålberg
Problem med att hitta till lokalen. Ring Birgitta Wiklund 070-2006740