! Ajournerat! – Kallelse till årsmöte

!!!!! Årsmöte ajournerat tom senast 30 Mars 2014 !!!!

 

VÄRMLAND-DALS TERRIERKLUBB

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

Lördagen den 25/1-2014 klockan 14.00

Plats: Studiefrämjandet lokal Vinden, Verkstadsgatan 1, Karlstad

Dagordning enligt stadgarna

Motion som medlem önskar få framförd, skall skriftligen översändas

till styrelsen via ordförande Siv Ögren, Tenvik 401, 672 91 Årjäng

Senast 10 dagar före årsmötet.

Vi bjuder på enklare förtäring.