Medlem

Om klubben

Värmland-Dals Terrierklubb är en lokalavdelning i Svenska Terrierklubben som är ansluten till Svenska Kennelklubben. Klubben grundades den 12 maj 1978, efter att ett stort antal terrierägare inbjudits från Värmland och Dalsland till Dialogen i Karlstad, för att diskutera förutsättningarna för bildandet av en lokal terrierklubb.

Ett fyrtiotal terrierägare mötte upp till träffen. Initiativtagare var Dalarnas Terrierklubbs dåvarande ordföranden, Nils Stéen, som tyckte, som så många andra, att det fanns en ”vit fläck” på terrierkartan. Efter lite diskuterande var man eniga om att bilda en lokal terrierklubb. Arbetsnamnet blev då Värmland-Dals Terrierklubb sektion av Dalarnas Terrierklubb. En interimsstyrelse valdes, med följande sammansättning: Redan vid nästa års terrierfullmäktige beslutade man att Värmland-Dals Terrierklubb skulle vara en självständig klubb, då den 8:e och fortfarande den yngsta lokalklubben i Sverige.

Vidare beslöts att Värmland-Dals Terrierklubb redan på sommaren samma år skulle få arrangera sin första officiella terrierutställning. Den 17 juni 1979 gick tillställningen av stapeln. Domarna var Mr Cyril Whitham och Mr Jack Bower, båda från England. Bodil Granberg dömde valpar.

Med tiden har klubbens upptagningsområde kommit att utökas så att delar av Örebro län numera hör hemma hos Värmland-Dals Terrierklubb. Det har även hunnit bli 46 officiella utställningar under årens lopp, samt en mängd andra aktiviteter.