Bli medlem

Hur blir man medlem i Värmland-Dals Terrierklubbb och Svenska Terrierklubben?

Svenska Kennelklubben, SKK, administrerar medlemskapet för terrierklubbarnas räkning.
Vill Du bli medlem i Värmland-Dals Terrierklubb så ring till SKK tel: 08-795 30 50 eller skickae-post till medlem@skk.se och ange att Du önskar bli medlem i Svenska Terrierklubben och ange namn, adress, samt vilken Lokalavdelning ni vill bli medlemar i.
Du kommer att få ett inbetalningskort på posten.Medlemskapet är rullande, d v s man är medlem ett år framåt från den månad man betalar in avgiften.
Gå in på lokalavdelningarnas sida. Där kan du med hjälp av ditt postnummer se vilken lokalavdelning du tillhör.

Medlemsavgifter 2013

Enskild medlem:
290,00 kr
Familjemedlem:
60,00 kr
Medlem bosatt i nordiskt land:
250,00 kr
Medlem bosatt i utomnordiskt land:
300,00 kr
Avgiften täcker även medlemskap i lokalklubben.Ange vilken lokalklubb medlemskapet ska gälla.